16 jun. 2019 10K CARBALLO. IX Carreira Popular 10Km Concello de Carballo 2019

478 Inscritos 0 Preinscritos PLAZAS LIMITADAS A 2000
Salida Desde Hasta Precio
CARREIRA ADAPTADA (CADEIRA DE RODAS OU HANDBIKE) 0 inscr.
10,000 m
10:29 12/04/201912/06/20192,00€
CARREIRA ABSOLUTA (2001 E ANOS ANTERIORES) 189 inscr.
1000 PLAZAS. QUEDAN 811 10,000 m HOMOLOGADOS
10:30 12/04/201912/06/20192,00€
XUVENIL/SUB18, CADETE/SUB16 (2002 A 2005) 7 inscr.
3,000 m
11:50 12/04/201912/06/20190,00€
INFANTIL/SUB14, ALEVIN/SUB12 (2006 A 2009) 44 inscr.
2,000 m
12:15 12/04/201912/06/20190,00€
BENXAMIN/SUB10 (2010-2011) 57 inscr.
950 m
12:35 12/04/201912/06/20190,00€
PITUFO 2012 50 inscr.
150 m
12:45 12/04/201912/06/20190,00€
PITUFO 2013 49 inscr.
125 m
12:45 12/04/201912/06/20190,00€
PITUFO 2014 37 inscr.
100 m
12:45 12/04/201912/06/20190,00€
PITUFO 2015 31 inscr.
80 m
12:45 12/04/201912/06/20190,00€
BIBERON 2016 14 inscr.
50 m
12:45 12/04/201912/06/20190,00€

DORSAIS

       Zona habilitada a tal efecto no primeiro andar do edificio do mercado municipal na rúa Gran Vía:

 • En recollida anticipada o sábado 15 de xuño de 10:00 h. a 15:00 h.
 • O día da carreira dende as 8:00 h e ate 20 minutos antes da saída de cada categoría.

 

SERVIZOS PARA O ATLETA
 • Duchas:  Pabellón Municipal Vila de Noia
 • Puntos de avituallamento durante o percorrido e na liña de meta.
 • Servizos de fisioterapia.

 

COMPETICIÓN ADAPTADA

 

 •  Poderán participar en handbike ou cadeira de rodas todas aquelas persoas que cumpran os requisitos esixidos no regulamento (normas do IPC Athletics), con discapacidade física que xustifique a súa participación en dita modalidade, e de existir participantes menores con discapacidade, a organización tratará de integralos na proba que mellor se adapte ás súas características. Calquera dúbida respecto diso deberá ser consultada coa organización antes de facer a inscrición.

 

Datos de carácter personal.

O responsable do tratamento dos sus datos persoais é o Concello de Carballo, con dirección en Praza do Concello,S/N,15100-Carballo (A Coruña), ante o cal poderá exercer os seus dereitos nas nosas instalacións ou en lopd@carballo.gal. Mediante o acto de inscrición o participante ou o seu titor/a consinte o tratamento dos seus datos persoais nos seguintes termos:

A) Utilización para as xestións derivadas da participación no evento deportivo (listados de inscritos, clasificacións, xestión de seguros, etc).

B) Utilización de imaxen (Fotografía, vídeos) nos medios de difusión propios do Concello de Carballo, redes sociais, para a promoción do evento nas edicións 2019 e 2020.

C) Concello de Carballo cederá os datos de carácter persoal dos participantes á Federación Galega de Atletismo, a Multisports Galicia, SLU como entidade xestora dos procedementos de inscrición e elaboración das clasificación e a calquera outra empresa á que sexa necesario para a participación no evento e a difusión e promoción da proba, limitándose a mesma a esos obxectivos e quedando excluído calquera outro, entre eles os de carácter comercial. Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos solicitándoa por correo electrónico:lopd@carballo.gal 

Hemos actualizado nuestra política de privacidad.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS


En cumplimiento de la obligación prevista por el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos, en adelante, Reglamento Europeo de Protección de Datos, le informamos de lo siguiente:

Responsable MULTISPORTS GALICIA, S.L.U.
Finalidad Prestación de nuestros servicios, informar de nuestros productos y de las actividades deportivas, compra de productos o para acceder a los servicios deportivos que se ofrecen por medio de la Web. Publicación de resultados en las actividades deportivas, video llegadas.
Legitimación Consentimiento del interesado, Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que interesado es parte o aplicación de medidas precontractuales
Destinatarios No hay cesión ni transferencias internacionales
Derechos Acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional
Información adicional La información adicional y detallada sobre Protección de Datos se indica a continuación.

1.- DATOS DEL RESPONSABLE

Identidad del responsable del tratamiento:

MULTISPORTS GALICIA, S.L.U. provisto de CIF: B-27266113

Datos de contacto del responsable:

Domicilio en Complejo San Cristobal, Avda. Benigno Rivera 101 - Nave 10 (Rua Canteiros), Polig. Ind. O Ceao, C.P. 27003, Lugo

Teléfono: 982 816 884

Correo electrónico: consulta@championchipnorte.com

Identidad del representante del responsable en materia de datos personales:

Jose Sanchez del Valle Fernandez, provisto de NIF 33319986R

Domicilio en Complejo San Cristobal, Avda. Benigno Rivera 101 - Nave 10 (Rua Canteiros), Polig. Ind. O Ceao, C.P. 27003, Lugo, ESPAÑA

Teléfono: 982 816 884

Correo electrónico: consulta@championchipnorte.com

2.- FINALIDAD DEL TRATAMIENTO

La recogida y tratamiento de los Datos Personales del interesado tiene como finalidad:

Prestación de nuestros servicios, informar de nuestros productos y de las actividades deportivas, compra de productos o para acceder a los servicios deportivos que se ofrecen por medio de la Web. Publicación de resultados en las actividades deportivas, video llegadas.

Dicha finalidad no incluye la elaboración de perfiles.

Plazo de conservación de los datos

Los datos serán conservados durante la realización de la prestación contractual, garantía del producto y el plazo legalmente establecido a efectos fiscales

3.- LEGITIMACIÓN

Base jurídica del tratamiento

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 13 del Reglamento Europeo de Protección de Datos se le informa que la base jurídica para el presente tratamiento es la siguiente:

 • Consentimiento del interesado
 • Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en que el interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas precontractuales

Obligación de facilitar datos y consecuencias de no hacerlo

Es imprescindible la comunicación de los datos personales solicitados para poder responder a las consultas y elaboración de presupuestos, venta de nuestros productos participación en actividades deportivas, procesado de pedidos, por lo que, de no facilitarnos sus datos personales, no podremos atender su petición.

4.- DESTINATARIOS

Se cederán a las respectivas entidades organizadoras de los eventos deportivos. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

5.- DERECHOS

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, sí como a ejercer otros derechos como se explica en la información adicional.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 15 a 22 del Reglamento Europeo de Protección de Datos, en cualquier momento usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, incluidas la elaboración de perfiles, dirigiéndose por escrito a través del correo ordinario a Complejo San Cristobal, Avda. Benigno Rivera 101 - Nave 10 (Rua Canteiros), Polig. Ind. O Ceao, C.P. 27003, Lugo o por correo electrónico a consulta@championchipnorte.com

Igualmente usted tiene derecho a retirar en cualquier momento el consentimiento prestado previamente para el tratamiento de sus datos personales.

Por último, le informamos que usted tiene también derecho a plantear la correspondiente reclamación ante la autoridad de control competente en materia de protección de datos, si considera que hemos vulnerado alguno de los derechos que el Reglamento de Protección de Datos o su norma de desarrollo le reconocen.

6.- PROCEDENCIA

Sus datos personales los hemos obtenido a través de formulario página web

Categoría de datos que se tratan

Los datos personales objeto de tratamiento son los siguientes:

 • Nombre y apellidos
 • Empresa
 • E-mail
 • Teléfono
 • Domicilio
 • Edad
 • Fecha de nacimiento.
 • Empresa