07 jun. 2020 (CANCELADO) VIII TRAIL DE VILATUXE 2020

Salida Desde Hasta Precio
TRAIL LONGO (32KM +2200M) 0 inscr.
32,000 m
08:30 01/03/202003/06/202022,00€
ANDAINA 0 inscr.
17,500 m
09:30 01/03/202003/06/202012,00€
TRAIL CURTO (17.5KM +850M) 0 inscr.
17,500 m
10:00 01/03/202003/06/202017,00€
TRAIL PROMO (Categ. ADULTOS a partir do 2002) 0 inscr.
12,000 m
10:00 01/03/202003/06/202012,00€
TRAIL PROMO (Categ. CADETE 2003-2005) 0 inscr.
12,000 m
10:00 01/03/202003/06/20200,00€
INSCRICION ALBERGUE 0 inscr.
40 PLAZAS. QUEDAN 40
11:00 01/03/202003/06/202010,00€

MODALIDADES
 • Trail Longo:  32km aprox. e discorrerá por montes das parroquias de Zobra e Vilatuxe, acumulando un desnivel positivo de 2220m aprox., do que resultan uns 4440m acumulados.
 • Trail Curto: 17,5km e discorrerá polos mesmos montes, acumulando un desnivel positivo de 1050 m  aprox., do que resultan uns 2100m acumulados.
 • Andaina: os participantes poderán elixir durante o desenrolo da proba ir polo circuíto de 17,5 km ou polo circuíto de 12 km. O lugar de elección de un dos dous circuítos estará axeitadamente sinalizado.
 • Trail Promo:  Poderá participar tódalas persoas debidamente inscritas con mais de 15 anos de idade (cumpridos no ano en curso). Haberá premio para os tres primeiros participantes masculino e feminino da categoría absoluta. Incluirá a categoría cadetes con premio para os tres primeiros masculino e feminino.
 • Pequetrail: celebrarase a partir das 16:00; terá  recorridos diferentes para cada unha das categorías: esquíos (de 2 a 6 anos) con un percorrido de 200 m, corzos (de 7 a 10 anos) con un percorrido de 500 m, xabaríns (de 10 a 14 anos) con un percorrido de 3000 m. Para a celebración de esta proba precisarase un mínimo de 5 inscritos en cada categoría. Os participantes poderanse anotar o mesmo día da proba no local de reparto de dorsáis.

  Haberá premios para todos os participantes.

 

INSCRICIÓNS

                                                  Non federados                     Federados

 • Trail longo.............................. 25 €................................22 €
 • Trail curto............................... 20 €................................17 €
 • Trail promo............................. 15€.................................17€
 • Andaina................................... 15 €................................12 € 
 • Os federados deberán presentar a ficha a recollida do dorsal.

 • Dita inscrición dá dereito a participar na proba, seguro de asistencia sanitaria e de responsabilidade civil, bolsa do corredor, avituallamentos, duchas, xantar e cantos obsequios ou regalos consiga a organización. 

 • Na plataforma de inscrición poderanse comprar bonos  do xantar para os acompañantes por un prezo de 5 €.

Unha vez abonada a inscrición non se devolverá o importe da mesma nin haberá posibilidade de anulación.

 

RECOLLIDA DORSAIS
 • o 6 sábado na praza da igrexa de Lalín onde a organización instalará unha carpa a tal fin entre as 18:00 e as 21:00 h.
 • o día da proba na zona de saída e meta entre as 7:00 e as 8:00 h para Trail Longo, e de 8:30 ata media hora antes do inicio de cada proba.
 • Será obrigatorio presentar o DNI ou pasaporte, podendo retirarse por unha persoa distinta ó destinatario, facéndose esta responsable, eximindo de toda responsabilidade á organización.
 • No caso dos participantes no Pequetrail a inscrición será gratuíta e farase o mesmo día da carreira entre as 9:30 e as 10:30 no local de entrega de dorsais.

 

 INCRIPCIÓN NO ALBERGUE

 ALBERGUE DE MOURISCADE: Albergue Xuvenil de Mouriscade, situado a 10 km da liña de saída e meta. O acceso a este servicio polos participantes terá os seguintes condicionantes:

Dispoñibilidade para os participantes no evento de 40 prazas. (IMPRESCINDIBLE ESTAR INSCRITO PREVIAMENTE NALGUNHA DAS COMPETICIONS)
O custe de 10 € persoa que incluirá a cea do sábado día 6 de xuño a base de pasta e postre, e o almorzo do domingo día 7 de xuño, en bufete libre con café, leite, cacao e bollería variada.
Para acollerse a este servicio so hai que cubrir os datos no apartado de albergue a disposición na mesma plataforma de inscrición da carreira.
Deberán facer a entrada no mesmo o sábado día 6 de xuño entre as 18:00 h e as 23 h. Do mesmo xeito deberán abandonar as instalacións antes das 10:00 h do domingo día 7 de xuño (estes horarios poden variarse en segundo a dispoñibilidade da organización do evento).

Hemos actualizado nuestra política de privacidad.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS


En cumplimiento de la obligación prevista por el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos, en adelante, Reglamento Europeo de Protección de Datos, le informamos de lo siguiente:

Responsable MULTISPORTS GALICIA, S.L.U.
Finalidad Prestación de nuestros servicios, informar de nuestros productos y de las actividades deportivas, compra de productos o para acceder a los servicios deportivos que se ofrecen por medio de la Web. Publicación de resultados en las actividades deportivas, video llegadas.
Legitimación Consentimiento del interesado, Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que interesado es parte o aplicación de medidas precontractuales
Destinatarios No hay cesión ni transferencias internacionales
Derechos Acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional
Información adicional La información adicional y detallada sobre Protección de Datos se indica a continuación.

1.- DATOS DEL RESPONSABLE

Identidad del responsable del tratamiento:

MULTISPORTS GALICIA, S.L.U. provisto de CIF: B-27266113

Datos de contacto del responsable:

Domicilio en Complejo San Cristobal, Avda. Benigno Rivera 101 - Nave 10 (Rua Canteiros), Polig. Ind. O Ceao, C.P. 27003, Lugo

Teléfono: 982 816 884

Correo electrónico: consulta@championchipnorte.com

Identidad del representante del responsable en materia de datos personales:

Jose Sanchez del Valle Fernandez, provisto de NIF 33319986R

Domicilio en Complejo San Cristobal, Avda. Benigno Rivera 101 - Nave 10 (Rua Canteiros), Polig. Ind. O Ceao, C.P. 27003, Lugo, ESPAÑA

Teléfono: 982 816 884

Correo electrónico: consulta@championchipnorte.com

2.- FINALIDAD DEL TRATAMIENTO

La recogida y tratamiento de los Datos Personales del interesado tiene como finalidad:

Prestación de nuestros servicios, informar de nuestros productos y de las actividades deportivas, compra de productos o para acceder a los servicios deportivos que se ofrecen por medio de la Web. Publicación de resultados en las actividades deportivas, video llegadas.

Dicha finalidad no incluye la elaboración de perfiles.

Plazo de conservación de los datos

Los datos serán conservados durante la realización de la prestación contractual, garantía del producto y el plazo legalmente establecido a efectos fiscales

3.- LEGITIMACIÓN

Base jurídica del tratamiento

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 13 del Reglamento Europeo de Protección de Datos se le informa que la base jurídica para el presente tratamiento es la siguiente:

 • Consentimiento del interesado
 • Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en que el interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas precontractuales

Obligación de facilitar datos y consecuencias de no hacerlo

Es imprescindible la comunicación de los datos personales solicitados para poder responder a las consultas y elaboración de presupuestos, venta de nuestros productos participación en actividades deportivas, procesado de pedidos, por lo que, de no facilitarnos sus datos personales, no podremos atender su petición.

4.- DESTINATARIOS

Se cederán a las respectivas entidades organizadoras de los eventos deportivos. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

5.- DERECHOS

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, sí como a ejercer otros derechos como se explica en la información adicional.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 15 a 22 del Reglamento Europeo de Protección de Datos, en cualquier momento usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, incluidas la elaboración de perfiles, dirigiéndose por escrito a través del correo ordinario a Complejo San Cristobal, Avda. Benigno Rivera 101 - Nave 10 (Rua Canteiros), Polig. Ind. O Ceao, C.P. 27003, Lugo o por correo electrónico a consulta@championchipnorte.com

Igualmente usted tiene derecho a retirar en cualquier momento el consentimiento prestado previamente para el tratamiento de sus datos personales.

Por último, le informamos que usted tiene también derecho a plantear la correspondiente reclamación ante la autoridad de control competente en materia de protección de datos, si considera que hemos vulnerado alguno de los derechos que el Reglamento de Protección de Datos o su norma de desarrollo le reconocen.

6.- PROCEDENCIA

Sus datos personales los hemos obtenido a través de formulario página web

Categoría de datos que se tratan

Los datos personales objeto de tratamiento son los siguientes:

 • Nombre y apellidos
 • Empresa
 • E-mail
 • Teléfono
 • Domicilio
 • Edad
 • Fecha de nacimiento.
 • Empresa