09 jun. 2019 VII TRAIL DE VILATUXE 2019

Salida Desde Hasta Precio
TRAIL LONGO (34 KM +2200 M) 121 inscr.
300 PLAZAS. QUEDAN 179 33,500 m
09:00 09/04/201901/05/201917,00€
02/05/201905/06/201922,00€
ANDAINA 42 inscr.
150 PLAZAS. QUEDAN 108 17,500 m
09:00 09/04/201901/05/20197,00€
02/05/201905/06/201912,00€
CAMPIONATO GALEGO JUNIOR 0 inscr.
17,500 m
09:30 09/04/201901/05/201912,00€
02/05/201905/06/201917,00€
TRAIL CURTO (17.5 KM +850 M) 70 inscr.
200 PLAZAS. QUEDAN 130 17,500 m
10:00 09/04/201901/05/201912,00€
02/05/201905/06/201917,00€

MODALIDADES 
 • Andaina longa de 17,5 km, de dificultade media, non competitiva.
 • Pequetrail repartidos en tres categorías: esquíos (de 2 a 6 anos) con un percorrido de 200 m, corzos (de 7 a 10 anos) con un percorrido de 500 m  e xabaríns (de 10 a 14 anos) con un percorrido de 3000 m; todos eles no entorno da praia fluvial do Pozo do Boi.
 • Trail curto e Campionato Galego Junior de carreiras por Montaña de 17,5 km e 850 m de desnivel positivo.
 • Trail longo e Campionato Galego por Equipos: 34 Km, percorrerá o corazón da serra con un 90% por sendas, un 5% por pistas e un 5% por pista asfaltada; terá un desnivel de 2.220 m positivos resultando 4.440 m acumulados .
 INSCRICIÓNS

Será a través da páxina championchipnorte.com Para as tres probas haberá dous prazos de inscrición con un desconto para os federados.

a) Primeiro prazo do 9 de abril ó 1 de maio: Para este período os prezos serán os seguintes:

                                                           Non federados              Federados

 • Trail longo............................... 20 €................................17 €
 • Trail curto............................... 15 €................................12 €
 • Andaina.................................. 10 €................................ 7 €

b) Segundo prazo do 2 de maio ó 5 de junio: Para este período os prezos serán os seguintes:

                                                           Non federados              Federados

 • Trail longo.............................. 25 €................................22 €
 • Trail curto............................... 20 €................................17 €
 • Andaina.................................. 15 €................................12 €

c) Os federados deberán presentar a ficha na recollida do dorsal.

d) Dita inscrición dá dereito a participar na proba, seguro de asistencia sanitaria e de responsabilidade civil, bolsa do corredor, avituallamentos, duchas, xantar e cantos obsequios ou regalos consiga a organización. Unha vez abonada a inscrición non se devolverá o importe da mesma nin haberá posibilidade de anulación.

e) Na plataforma de inscrición poderanse comprar bonos  do xantar para os acompañantes por un prezo de 5 €.

f) No caso dos participantes no Pequetrail a inscrición será gratuíta e farase o mesmo día da carreira entre as 9:30 e as 10:30 no local de entrega de dorsáis.

ALBERGUE DE MOURISCADE

A Organización pon a disposición dos participantes o Albergue Xuvenil de Mouriscade que conta con 45 prazas, con un coste de 5 € por persona para aqueles que ademáis de pernoctar queiran cear no albergue (menú único de pasta) o día anterior á carreiras, sábado día 8 de xuño.

O aloxamento pode disfrutarse toda a fin de semana, con entrada o venres día 7 despois das 18:00 horas e saída o día 9 antes das 20:00 horas. Esta instalación debe ser solicitada polos interesados atendendo a seguinte normativa:

 • 1º.- Ter formalizada a inscripción á proba na que vai participar.
 • 2º.- Ter feita a solicitude por email no correo gtrtrail@gmail.com antes do día 25 de maio as 00:00 h). Neste correo débese indicar: nome, dni, proba na que vai participar, equipo ao que pertence (se é o caso) e lugar de procedencia.
 • 3º.- Teñen prioridade os que participan no Campionato Galego por Equipos, ata un máximo de 6 prazas por equipo.
 • 4º.- A segunda orden de prioridade, por probas, será: Trail Longo, Trail Curto e finalmente Andaina.
 • 5º.- En caso de coincidencia de solicitudes iguales adxudicaranse por orde cronolóxica na presentación das mesmas.
 RECOLLIDA DE DORSAIS

A recollida de dorsais para ambas probas poderá realizarase o mesmo día na zona de saída e meta entre as 7:00 e as 8:30 horas. Para a retirada de dorsais será obrigatorio presentar o DNI ou pasaporte, podendo retirarse por unha persoa distinta ó destinatario, facéndose esta responsable, eximindo de toda responsabilidade á organización. 

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓNS

Unha vez abonada a inscrición non se devolverá o importe da mesma nin haberá posibilidade de anulación. 

Hemos actualizado nuestra política de privacidad.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS


En cumplimiento de la obligación prevista por el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos, en adelante, Reglamento Europeo de Protección de Datos, le informamos de lo siguiente:

Responsable MULTISPORTS GALICIA, S.L.U.
Finalidad Prestación de nuestros servicios, informar de nuestros productos y de las actividades deportivas, compra de productos o para acceder a los servicios deportivos que se ofrecen por medio de la Web. Publicación de resultados en las actividades deportivas, video llegadas.
Legitimación Consentimiento del interesado, Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que interesado es parte o aplicación de medidas precontractuales
Destinatarios No hay cesión ni transferencias internacionales
Derechos Acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional
Información adicional La información adicional y detallada sobre Protección de Datos se indica a continuación.

1.- DATOS DEL RESPONSABLE

Identidad del responsable del tratamiento:

MULTISPORTS GALICIA, S.L.U. provisto de CIF: B-27266113

Datos de contacto del responsable:

Domicilio en Complejo San Cristobal, Avda. Benigno Rivera 101 - Nave 10 (Rua Canteiros), Polig. Ind. O Ceao, C.P. 27003, Lugo

Teléfono: 982 816 884

Correo electrónico: consulta@championchipnorte.com

Identidad del representante del responsable en materia de datos personales:

Jose Sanchez del Valle Fernandez, provisto de NIF 33319986R

Domicilio en Complejo San Cristobal, Avda. Benigno Rivera 101 - Nave 10 (Rua Canteiros), Polig. Ind. O Ceao, C.P. 27003, Lugo, ESPAÑA

Teléfono: 982 816 884

Correo electrónico: consulta@championchipnorte.com

2.- FINALIDAD DEL TRATAMIENTO

La recogida y tratamiento de los Datos Personales del interesado tiene como finalidad:

Prestación de nuestros servicios, informar de nuestros productos y de las actividades deportivas, compra de productos o para acceder a los servicios deportivos que se ofrecen por medio de la Web. Publicación de resultados en las actividades deportivas, video llegadas.

Dicha finalidad no incluye la elaboración de perfiles.

Plazo de conservación de los datos

Los datos serán conservados durante la realización de la prestación contractual, garantía del producto y el plazo legalmente establecido a efectos fiscales

3.- LEGITIMACIÓN

Base jurídica del tratamiento

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 13 del Reglamento Europeo de Protección de Datos se le informa que la base jurídica para el presente tratamiento es la siguiente:

 • Consentimiento del interesado
 • Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en que el interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas precontractuales

Obligación de facilitar datos y consecuencias de no hacerlo

Es imprescindible la comunicación de los datos personales solicitados para poder responder a las consultas y elaboración de presupuestos, venta de nuestros productos participación en actividades deportivas, procesado de pedidos, por lo que, de no facilitarnos sus datos personales, no podremos atender su petición.

4.- DESTINATARIOS

Se cederán a las respectivas entidades organizadoras de los eventos deportivos. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

5.- DERECHOS

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, sí como a ejercer otros derechos como se explica en la información adicional.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 15 a 22 del Reglamento Europeo de Protección de Datos, en cualquier momento usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, incluidas la elaboración de perfiles, dirigiéndose por escrito a través del correo ordinario a Complejo San Cristobal, Avda. Benigno Rivera 101 - Nave 10 (Rua Canteiros), Polig. Ind. O Ceao, C.P. 27003, Lugo o por correo electrónico a consulta@championchipnorte.com

Igualmente usted tiene derecho a retirar en cualquier momento el consentimiento prestado previamente para el tratamiento de sus datos personales.

Por último, le informamos que usted tiene también derecho a plantear la correspondiente reclamación ante la autoridad de control competente en materia de protección de datos, si considera que hemos vulnerado alguno de los derechos que el Reglamento de Protección de Datos o su norma de desarrollo le reconocen.

6.- PROCEDENCIA

Sus datos personales los hemos obtenido a través de formulario página web

Categoría de datos que se tratan

Los datos personales objeto de tratamiento son los siguientes:

 • Nombre y apellidos
 • Empresa
 • E-mail
 • Teléfono
 • Domicilio
 • Edad
 • Fecha de nacimiento.
 • Empresa