CORRENDO POR OURENSE 2016 (CxOU 2016)

CORRENDO POR OURENSE 2016 (CxOU 2016)
Descargar Reglamento

Un dos obxectivos do Consello Municipal de Deportes de Ourense é organizar manifestacións deportivas no municipio, especialmente as de carácter popular.

O CMD organiza coa colaboración do Colexio Divino Maestro, o Club Esprintes Ourense, a Delegación Ourensana de Atletismo, o Club Deportivo Aurum, o Club Ourense Atletismo e a Asociación de Veciños Carlasca, o VI Circuíto de Carreiras Populares de Ourense “Correndo por Ourense” en diferentes localizacións do Concello de Ourense.

A Comisión Técnica está formada por:

 • Francisco Javier Vázquez Fernández (Colexio Divino Maestro): Carreira do Vinteún.
 • Óscar del Campo Rodríguez (Esprintes Ourense): Carreira de O Couto.
 • Ángel Fidalgo Vázquez (Delegación Ourensana de Atletismo): Carreira do Centro.
 • Eladio Gómez Rosales (Club Deportivo Aurum): Carreira da Zona Universitaria.
 • José Antonio Álvarez Pérez (Club Ourense Atletismo): Carreira da Ponte.
 • Arturo Rodríguez Pérez (Asociación de Veciños Carlasca): Carreira da Carballeira.
 • Marta Míguez Telle (Coordinadora de deportes do Consello Municipal de Deportes)

 

As categorías son as seguintes:

PITUFOS 2010 E POSTERIORES                      PROMESA 1994 / 1995 / 1996

BENXAMÍN 2007 / 2008 / 2009                           SENIOR 1993 E ANTERIORES ATA VETERANOS

ALEVÍN 2005 / 2006                                             VETERANOS A DE 35 A 44 anos

INFANTIL 2003 / 2004                                          VETERANOS B DE 45 A 54 anos

CADETE 2001 / 2002                                            VETERANOS C DE 55 A 64 anos

JUVENIL 1999 / 2000                                            VETERANOS D MAIORES DE 65

JUNIOR 1997 /1998                                              ABSOLUTA

 

Para que os veteranos non varíen de categoría ao longo do Circuíto establécese a data da primeira carreira do Circuíto para o cálculo das idades.

Poderán participar atletas federados e non federados.

Deberán atender en todo momento as indicacións da Organización.

 

4.         INSCRICIÓN

As inscricións realizaranse na páxina web [www.deportesourense.com] facendo constar todos os datos requiridos no procedemento de inscrición.

É imprescindible estar inscrito para ter cobertura dos seguros de RC e de accidentes.

 

O prazo para inscribirse no Circuíto paratodos os participantes comeza o día 4 de abril e remata o mércores anterior a cada carreira, volvéndose abrir o luns seguinte a cada proba.

A inscrición no circuíto ten un para as categorías junior, promesa, senior e veteranos, para as demais categorías será gratuíta. Unha parte da inscrición irá destinada a axudar a un colectivo social.

A inscrición e o dorsal son únicos para todo o Circuíto, por tanto, os atletas inscritos nalgunha carreira do Circuíto quedan automáticamente inscritos para todas as restantes e deben conservar o dorsal en boas condicións. É obrigatorio levar o chip na zapatilla e o dorsal no peito.

Unha vez realizada a inscrición non se devolverá o seu importe.

 

As categorías xuvenil, junior, promesa, senior e veteranos é imprescindible que teñan un chip amarelo de Championchip en propiedade (pódese adquirir no procedemento de inscrición). Este chip xa queda en posesión do seu dono para ser utilizado no Circuíto Correndo por Ourense e noutras carreiras que estean cronometradas pola mesma empresa.

En caso de que o corredor perda o chip propio deberá autoxestionar a través de Championchip a compra doutro chip para seguir participando no Circuíto.

 

As categorías benxamín, alevín, infantil e cadete poden ter un chip en propiedade (sempre que teñan DNI) seguindo o procedemento das categorías superiores ou ben, poden usar o chip de préstamo que proporciona gratuitamente a Organización. Neste último caso, no procedemento de inscrición, deberá chequear a casiña que indica a anulación do pago do chip en propiedade.

 

O chip de préstamo (recollerase para a primeira carreira na que se participe e, obrigatoriamente, terá que devolvelo na última carreira do Circuíto, na última carreira na que participe ou, por circunstancias particulares, nas oficinas do Pavillón de Deportes dos Remedios.

 

Na categoría pitufos corren sen chip.

 

Ó finalizar o Correndo por Ourense 2016 os corredores que adquiriron o chip neste Circuíto:

- Poden devolvelo chip nas oficinas do Pavillón dos Remedios no prazo de 15 días a partires do luns seguinte á última carreira do Circuíto 2016. Ao remate deste prazo os corredores que devolveron o chip recuperarán 6€ que lle serán devoltos na propia tarxeta coa que se fixo o pago a través tamén da “pasarela de pago” de Championchip.

- Poden quedar co chip para futuras edicións do Circuíto ou resto de carreiras controladas por ChampionChip.

 

EN NINGÚN CASO SE PODERÁ DEVOLVER UN CHIP QUE NON FOI ADQUIRIDO NESTE CIRCUÍTO

 

 

A recollida presencial dos chips e dorsais realizarase o sábado 23 de abril de 2016 no Pavillón dos Remedios de 10:00h a 20:00h. Con carácter extraordinario poderase recoller na secretaría da primeira competición na que participe dende 90 minutos ata 30 minutos antes de que empece a primeira proba.

 

O control das inscricións, dorsais, chips, resultados e secretaría será realizado por procedementos automatizados. Gravarase a chegada para solventar calquera reclamación.

Todos os participantes coa súa inscrición aceptan integramente o presente regulamento e autorizan á Organización para poder facer uso das imaxes do evento.

 

5.         CLASIFICACIÓN E PREMIOS

 

A puntuación en cada carreira correspóndese co posto alcanzado na clasificación (diferenciada entre homes e mulleres), de maneira que os/as que teñan menos puntos serán os/as primeiros/as clasificados/as.

Todos os que estén na Clasificación Xeral por participar en 5 carreiras recibirán un agasallo e os/as tres primeiros/as de cada categoría recibirán un trofeo. Na clasificación absoluta haberá 2 modalidades:

Clasificación Xeral Individual: masculina e feminina.

                        1º/1ª clasificado/a: Trofeo e 300€ en material deportivo.

                        2º/2ª clasificado/a: Trofeo e 200€ en material deportivo.

                        3º/3ª clasificado/a: Trofeo e 100€ en material deportivo.

Clasificación Equipos mixtos dobles parellas: grupos integrados por 2 homes e 2 mulleres.  Sumaranse os postos dos 4 integrantes e gañará o equipo que menos puntos sume en total.

                        Trofeos ó 1º, 2º e 3º equipo clasificado.

 

Para poder recoller os premios e os trofeos deberase xustificar documentalmente o ano de nacemento dos atletas por medio de DNI ou documento legal en vigor.

A entrega de trofeos (19h) e agasallos (de 10 a 20h) terá lugar o sábado 19 de novembro na cancha central do Pavillón dos Remedios.

Na categoría de Pitufos, todos os participantes que cheguen a meta recibirán un agasallo en cada carreira.

Un corredor non poderá inscribirse en máis dun equipo.

Os integrantes dos equipos tamén optan á Clasificación Xeral Individual.

Todos os trofeos que non se recollan o día da entrega oficial estarán a disposición dos corredores na sede do organizador ata 8 días despois. A partir desa data enténdese que se renuncia a eles.

Hemos actualizado nuestra política de privacidad.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS


En cumplimiento de la obligación prevista por el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos, en adelante, Reglamento Europeo de Protección de Datos, le informamos de lo siguiente:

Responsable MULTISPORTS GALICIA, S.L.U.
Finalidad Prestación de nuestros servicios, informar de nuestros productos y de las actividades deportivas, compra de productos o para acceder a los servicios deportivos que se ofrecen por medio de la Web. Publicación de resultados en las actividades deportivas, video llegadas.
Legitimación Consentimiento del interesado, Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que interesado es parte o aplicación de medidas precontractuales
Destinatarios No hay cesión ni transferencias internacionales
Derechos Acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional
Información adicional La información adicional y detallada sobre Protección de Datos se indica a continuación.

1.- DATOS DEL RESPONSABLE

Identidad del responsable del tratamiento:

MULTISPORTS GALICIA, S.L.U. provisto de CIF: B-27266113

Datos de contacto del responsable:

Domicilio en Complejo San Cristobal, Avda. Benigno Rivera 101 - Nave 10 (Rua Canteiros), Polig. Ind. O Ceao, C.P. 27003, Lugo

Teléfono: 982 816 884

Correo electrónico: consulta@championchipnorte.com

Identidad del representante del responsable en materia de datos personales:

Jose Sanchez del Valle Fernandez, provisto de NIF 33319986R

Domicilio en Complejo San Cristobal, Avda. Benigno Rivera 101 - Nave 10 (Rua Canteiros), Polig. Ind. O Ceao, C.P. 27003, Lugo, ESPAÑA

Teléfono: 982 816 884

Correo electrónico: consulta@championchipnorte.com

2.- FINALIDAD DEL TRATAMIENTO

La recogida y tratamiento de los Datos Personales del interesado tiene como finalidad:

Prestación de nuestros servicios, informar de nuestros productos y de las actividades deportivas, compra de productos o para acceder a los servicios deportivos que se ofrecen por medio de la Web. Publicación de resultados en las actividades deportivas, video llegadas.

Dicha finalidad no incluye la elaboración de perfiles.

Plazo de conservación de los datos

Los datos serán conservados durante la realización de la prestación contractual, garantía del producto y el plazo legalmente establecido a efectos fiscales

3.- LEGITIMACIÓN

Base jurídica del tratamiento

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 13 del Reglamento Europeo de Protección de Datos se le informa que la base jurídica para el presente tratamiento es la siguiente:

 • Consentimiento del interesado
 • Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en que el interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas precontractuales

Obligación de facilitar datos y consecuencias de no hacerlo

Es imprescindible la comunicación de los datos personales solicitados para poder responder a las consultas y elaboración de presupuestos, venta de nuestros productos participación en actividades deportivas, procesado de pedidos, por lo que, de no facilitarnos sus datos personales, no podremos atender su petición.

4.- DESTINATARIOS

Se cederán a las respectivas entidades organizadoras de los eventos deportivos. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

5.- DERECHOS

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, sí como a ejercer otros derechos como se explica en la información adicional.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 15 a 22 del Reglamento Europeo de Protección de Datos, en cualquier momento usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, incluidas la elaboración de perfiles, dirigiéndose por escrito a través del correo ordinario a Complejo San Cristobal, Avda. Benigno Rivera 101 - Nave 10 (Rua Canteiros), Polig. Ind. O Ceao, C.P. 27003, Lugo o por correo electrónico a consulta@championchipnorte.com

Igualmente usted tiene derecho a retirar en cualquier momento el consentimiento prestado previamente para el tratamiento de sus datos personales.

Por último, le informamos que usted tiene también derecho a plantear la correspondiente reclamación ante la autoridad de control competente en materia de protección de datos, si considera que hemos vulnerado alguno de los derechos que el Reglamento de Protección de Datos o su norma de desarrollo le reconocen.

6.- PROCEDENCIA

Sus datos personales los hemos obtenido a través de formulario página web

Categoría de datos que se tratan

Los datos personales objeto de tratamiento son los siguientes:

 • Nombre y apellidos
 • Empresa
 • E-mail
 • Teléfono
 • Domicilio
 • Edad
 • Fecha de nacimiento.
 • Empresa