CORRENDO POR OURENSE 2015

CORRENDO POR OURENSE 2015
Descargar Reglamento

Un dos obxectivos do Consello Municipal de Deportes de Ourense é organizar manifestacións deportivas nomunicipio, especialmente as de carácter popular.
O CMD organiza coa colaboración do Colexio Divino Maestro, o Club Esprintes Ourense, a Delegación Ourensana de Atletismo, o Club Atletismo Ourense, o Club Deportivo Aurum e a Asociación de Veciños Carlasca, o V Circuíto de Carreiras Populares de Ourense “Correndo por Ourense” en diferentes localizacións do Concello de Ourense.

A Comisión Técnica está formada por:

 • Francisco Javier Vázquez Fernández (Colexio Divino Maestro): Carreira do Vinteún.
 • Óscar del Campo Rodríguez (Esprintes Ourense): Carreira de O Couto.
 • Ángel Fidalgo Vázquez (Delegación Ourensana de Atletismo): Carreira do Centro.
 • José Antonio Álvarez Pérez (Club Ourense Atletismo): Carreira da Ponte.
 • Eladio Gómez Rosales (Club Deportivo Aurum): Carreira da Zona Universitaria.
 • Arturo Rodríguez Pérez (Asociación de Veciños Carlasca): Carreira da Carballeira.
 • Marta Míguez Telle (Coordinadora de deportes do Consello Municipal de Deportes)

As categorías son as seguintes:

 • PITUFOS 2009 E POSTERIORES PROMESA 1993 / 1994 / 1995
 • BENXAMÍN 2006 / 2007 / 2008 SENIOR 1992 E ANTERIORES ATA VETERANOS
 • ALEVÍN 2004 / 2005 VETERANOS A DE 35 A 44 anos
 • INFANTIL 2002 / 2003 VETERANOS B DE 45 A 54 anos
 • CADETE 2000 / 2001 VETERANOS C DE 55 A 64 anos
 • JUVENIL 1998 / 1999 VETERANOS D MAIORES DE 65
 • JUNIOR 1996 / 1997 ABSOLUTA

Para que os veteranos non varíen de categoría ao longo do Circuíto establécese a data da primeira carreira do Circuíto para o cálculo das idades.Poderán participar atletas federados e non federados. Deberán atender en todo momento as indicacións da Organización.

INSCRICIÓN
É imprescindible estar inscrito para ter cobertura dos seguros de RC e de accidentes. O prazo para inscribirse no Circuíto para todos os participantes comeza o día 8 de abril e remata o mércores anterior a cada carreira, volvéndose abrir o luns seguinte a cada proba.
A inscrición para a primeira carreira do circuíto na que se inscriba ten un custe de 7€ para as categorías junior, promesa, senior e veteranos, para as demais categorías será gratuíta. Todas as demais carreiras do Circuíto nas que participe son gratuítas Unha vez realizada a inscrición non se devolverá o seu importe. A inscrición e o dorsal serán únicos para todo o Circuíto, por tanto, o atleta debe conservar o dorsal en boas condicións. Deste xeito os atletas inscritos nalgunha carreira do Circuíto quedan automáticamente inscritos para todas as restantes.
As categorías xuvenil, junior, promesa, senior e veteranos é imprescindible que teñan un chip amarelo de Championchip en propiedade, por tanto, deberán adquirir o chip (a non ser que xa teñan un en propiedade) por un importe de 15€ (precio especial Correndo por Ourense). Desta cantidade unha parte irá destinada cada ano a axudar a un colectivo social. Este chip será único para todo o Circuíto e só haberá que recollelo na primeira carreira na que participe e xa queda en posesión do seu dono para ser utilizado en todas as demais, así coma noutras que, sen pertencer ó Circuíto Correndo por Ourense, estean cronometradas pola mesma empresa.

As categorías benxamín, alevín, infantil e cadete poden ter un chip en propiedade (sempre que teñan DNI) seguindo o procedemento das categorías superiores (parágrafo anterior) ou ben, poden usar o chip de préstamo que proporciona gratuitamente a Organización. Neste último caso, no procedemento de inscrición, deberá chequear a casiña que indica a anulación do pago do chip en propiedade.

O chip de préstamo recollerase para a primeira carreira na que se participe e, obrigatoriamente, terá que devolvelo na última carreira do Circuíto, na última carreira na que participe ou, por circunstancias particulares, nas oficinas do Pavillón de Deportes dos Remedios.
É obrigatorio levar o chip na zapatilla e o dorsal no peito.

Na categoría pitufos corren sen chip.
Ó finalizar o Correndo por Ourense 2015 os corredores que adquiriron o chip neste Circuíto:

 • Poden devolver o chip nas oficinas do Pavillón dos Remedios no prazo de 15 días a partires do luns

seguinte á última carreira do Circuíto 2015. Ó remate deste prazo os corredores que devolveron o chip recuperarán 6€ que lle serán devoltos na propia tarxeta coa que se fixo o pago a través tamén da “pasarela de pago” de Championchip.

 • Poden quedar co chip para futuras edicións do Circuíto ou resto de carreiras controladas por ChampionChip.

EN NINGÚN CASO SE PODERÁ DEVOLVER UN CHIP QUE NON FOI ADQUIRIDO NESTE CIRCUÍTO

En caso de que o corredor perda o chip propio deberá autoxestionar a través de Championchip a compra doutro chip para seguir participando no Circuíto. O control das inscricións, dorsais, chips, resultados e secretaría será realizado por procedementos automatizados. Gravarase a chegada para solventar calquera reclamación.

Todos os participantes coa súa inscrición aceptan integramente o presente regulamento e autorizan á Organización para poder facer uso das imaxes do evento.

CLASIFICACIÓN E PREMIOS
A puntuación en cada carreira correspóndese co posto alcanzado, de maneira que os/as que teñan menos puntos serán os/as primeiros/as clasificados/as. Haberá clasificacións diferenciadas para homes e mulleres.
Todos os que estén na Clasificación Xeral por participar en 5 carreiras recibirán un agasallo e os/as tres primeiros/as de cada categoría recibirán un trofeo. Na clasificación absoluta haberá 2 modalidades:

Clasificación Xeral Individual: masculina e feminina.

 • 1º/1ª clasificado/a: Trofeo e 300€ en material deportivo.
 • 2º/2ª clasificado/a: Trofeo e 200€ en material deportivo.
 • 3º/3ª clasificado/a: Trofeo e 100€ en material deportivo.

Clasificación Equipos:

 • mixtos dobles parellas: grupos integrados por 2 homes e 2 mulleres: Sumaranse os postos dos 4 integrantes e gañará o equipo que menos puntos sume en total.

Trofeos ó 1º, 2º e 3º equipo clasificado.

Para poder recoller os premios e os trofeos deberase xustificar documentalmente o ano de nacemento dos atletas por medio de DNI ou documento legal en vigor.

Hemos actualizado nuestra política de privacidad.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS


En cumplimiento de la obligación prevista por el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos, en adelante, Reglamento Europeo de Protección de Datos, le informamos de lo siguiente:

Responsable MULTISPORTS GALICIA, S.L.U.
Finalidad Prestación de nuestros servicios, informar de nuestros productos y de las actividades deportivas, compra de productos o para acceder a los servicios deportivos que se ofrecen por medio de la Web. Publicación de resultados en las actividades deportivas, video llegadas.
Legitimación Consentimiento del interesado, Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que interesado es parte o aplicación de medidas precontractuales
Destinatarios No hay cesión ni transferencias internacionales
Derechos Acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional
Información adicional La información adicional y detallada sobre Protección de Datos se indica a continuación.

1.- DATOS DEL RESPONSABLE

Identidad del responsable del tratamiento:

MULTISPORTS GALICIA, S.L.U. provisto de CIF: B-27266113

Datos de contacto del responsable:

Domicilio en Complejo San Cristobal, Avda. Benigno Rivera 101 - Nave 10 (Rua Canteiros), Polig. Ind. O Ceao, C.P. 27003, Lugo

Teléfono: 982 816 884

Correo electrónico: consulta@championchipnorte.com

Identidad del representante del responsable en materia de datos personales:

Jose Sanchez del Valle Fernandez, provisto de NIF 33319986R

Domicilio en Complejo San Cristobal, Avda. Benigno Rivera 101 - Nave 10 (Rua Canteiros), Polig. Ind. O Ceao, C.P. 27003, Lugo, ESPAÑA

Teléfono: 982 816 884

Correo electrónico: consulta@championchipnorte.com

2.- FINALIDAD DEL TRATAMIENTO

La recogida y tratamiento de los Datos Personales del interesado tiene como finalidad:

Prestación de nuestros servicios, informar de nuestros productos y de las actividades deportivas, compra de productos o para acceder a los servicios deportivos que se ofrecen por medio de la Web. Publicación de resultados en las actividades deportivas, video llegadas.

Dicha finalidad no incluye la elaboración de perfiles.

Plazo de conservación de los datos

Los datos serán conservados durante la realización de la prestación contractual, garantía del producto y el plazo legalmente establecido a efectos fiscales

3.- LEGITIMACIÓN

Base jurídica del tratamiento

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 13 del Reglamento Europeo de Protección de Datos se le informa que la base jurídica para el presente tratamiento es la siguiente:

 • Consentimiento del interesado
 • Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en que el interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas precontractuales

Obligación de facilitar datos y consecuencias de no hacerlo

Es imprescindible la comunicación de los datos personales solicitados para poder responder a las consultas y elaboración de presupuestos, venta de nuestros productos participación en actividades deportivas, procesado de pedidos, por lo que, de no facilitarnos sus datos personales, no podremos atender su petición.

4.- DESTINATARIOS

Se cederán a las respectivas entidades organizadoras de los eventos deportivos. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

5.- DERECHOS

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, sí como a ejercer otros derechos como se explica en la información adicional.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 15 a 22 del Reglamento Europeo de Protección de Datos, en cualquier momento usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, incluidas la elaboración de perfiles, dirigiéndose por escrito a través del correo ordinario a Complejo San Cristobal, Avda. Benigno Rivera 101 - Nave 10 (Rua Canteiros), Polig. Ind. O Ceao, C.P. 27003, Lugo o por correo electrónico a consulta@championchipnorte.com

Igualmente usted tiene derecho a retirar en cualquier momento el consentimiento prestado previamente para el tratamiento de sus datos personales.

Por último, le informamos que usted tiene también derecho a plantear la correspondiente reclamación ante la autoridad de control competente en materia de protección de datos, si considera que hemos vulnerado alguno de los derechos que el Reglamento de Protección de Datos o su norma de desarrollo le reconocen.

6.- PROCEDENCIA

Sus datos personales los hemos obtenido a través de formulario página web

Categoría de datos que se tratan

Los datos personales objeto de tratamiento son los siguientes:

 • Nombre y apellidos
 • Empresa
 • E-mail
 • Teléfono
 • Domicilio
 • Edad
 • Fecha de nacimiento.
 • Empresa